HISTÒRIA DE SANT NARCÍS DEL MAS JORDÀ  per  Mossèn IGNASI M. COLOMER  any 1950
historia mas jorda
tornar