Prat


Prat
 
PRAT: Llinatge de Catalunya, molt antic i estès per tot el principat La tradició diu que prové de Bernat de Prat senyor de Clarà. El seu net Berenguer de Prat va rebre del seu avi a finals del 1226, per reial cèdula del Rei d'Aragó, Jaume I,  el domini d'un lloc anomenat Pla.
A les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona Hi ha molts pobles denominats Prat o Prats; aquest nom està, sens dubte, relacionat amb el llinatge.També a les terres de Girona tenen moltes cases relacionades amb els Prat o Prats sobretot  a la vil·la de Moià i a les ciutats de Barcelona, Vic, Girona i Figueres. Va passar a Mallorca i les altres illes i més tard a València i Aragó.

Escut del cognom tallat, a la part superior un castell de plata i a la part inferior ones de plata i atzur.

Els Prat d'aquesta família eren ramaders i pagesos, vivien a l'antiga Sigarra romana  (Prats, Rubió, Rajadell, Aguilar, Les Coromines, Seguers i Maçana, entre d'altres). En Antoni Prat i Prat es casà amb Maria Centellas i Parcerisas (1843-1924) de cal Centellas de Les Coromines. Diu el llibre Memòria d'Aguilar de Segarra de Roser Parcerisas i Colomer: "El Centelles era el pagès més ric de tota la Segarra. Quan encara tot anava a bast i no es parlava de carros, ell ja en tenia un. De bon matí el mosso li enganxava les mules i ell se n'anava cap a Calaf o els Prats de Rei perquè en Centelles no havia de treballar."  El 1880 l
'Antoni i la Maria construïren una casa a Les Coromines, de nom "Ca la Marietes".  Van tenir set fills i dues filles, un d'ells en Joan natural de Seguers es casà amb la Rosa Borras Gelabert natural de Maçana.  El Joan i la Rosa, van tenir cinc fills i dues filles, Van anar a viure a la masia  de "La Furriola nova" (Aguilar de Segarra), mes tard varen anar a viure al Mas Jordà (Jorba) com a masovers de la família Colomer. Van cel·lebrar les bodes d'or a l'ermita del Mas Jordà. En aquesta ermita també s'hi casà la Júlia filla petita del Joan i la Rosa. Que havia nascut el 25 de Novembre de 1916  a Aguilar de Segarra. Va aprendre de tallar i cosir roba i s'hi va dedicar tota la vida, fins que es va jubilar.
Segons L'Institut d'estadística de Catalunya, el 1 de gener de 2007, hi havien 2528 Prat de primer cognom a Catalunya.


Borràs

Prat

Borràs

Prat

Centellas


Veure arbreFAMÍLIA PRAT-CENTELLAS/ BORRAS-GELABERT


Montserrat Mata (home) ????

Magí Mata Mariagna
   Pere Centellas de Sant Amanç        1610 Caterina Mata
???? Pere Centellas Mata
Francina ? ? Ramon Centellas
Joan Centellas Maria Tristany d'Ardevol
? Comes? Josep Centellas Tristany
? Jordana ? Pere Centellas Comes
Joan Centelles Jordana ? Parcerisas  ?
Rita Centellas Parcerisas
Raimunda Centellas Parcerisas
Antoni Prat Prat Maria Centellas Parcerisas
Ramon Centelles Parcerisas Maria Agna Raig Torrens
Magina Taular Galtes Josep Prat Centellas Ramon Centellas Raig
Florència Serarols Font Agustí Prat Centellas Neus Anguera Xena Joan Centellas Raig Josefina Figueres Prat
Joan Prat Centelles Rosa Borràs Gelabert
Josefa Oliva Pons Celdoni Prat Centelles Josep Prat Borràs
Àngela Prat Oliva Joan Prat Borràs
Maria Prat Oliva Enrica Prat Borràs
Llúcia Prat Oliva Jaume Prat Borràs
Digna Prat Oliva  Rosendo Prat Borràs
Eulàlia Prat Oliva Ricard Prat Borràs
Rosa Prat Oliva Júlia Prat Borràs
Josep Prat Oliva
Joan Prat Oliva
Anna Prat OlivaARRELS !!!   

......................................................................