Caballol- Caballol: del llatí caballus (cavall). Segurament la variant catalana dels cognoms Caballero, Cavaller o Caballoli. A l'edat mitjana cavaller,  era una persona de la noblesa que havia entrat a l'ordre de cavalleria. Però el cavaller no és només un genet. De la mateixa manera que el cavall és l'animal més excel·lent de què pot disposar l'home, així el cavaller és el millor home entre mil, perquè per desgracia no tots els homes són capaços de guanyar-se el nom de cavaller.
Escut del cognom es de plata amb cavall rampant i bordura general d'or, amb vuit estrelles de atzur de sis puntes.
 Hi ha  moltes i diferents cases d'aquests cognoms, sense relació entre elles de origen ni parentiu, arrelades sobretot  al Principat, Andorra i la Catalunya Nord.
En aquest cas ens referim als Caballol que s'instal·laren a Igualada, on exercien de botellers, pagesos i adobers, Trobem familiars d'aquest cognom a Tàrrega.
Segons el llibre: "El gran libro de los Caballol en el mundo" l'any 1997 Hi havia 453 persones amb el cognom Caballol a Espanya, 50 a França i 2 a New Mexico.
Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya el 1 de gener de 2007 hi havia 264 Caballol de primer cognom a Catalunya.


Veure arbre
FAMÍLIA CABALLOL CAROL


Josep Caballol 

Filomena Solé|


|

Bartomeu Carol Carulla
|

Francisco Carol Carulla

Emília Cusiné Vildo


|

Maria Carol Carulla

|Rosita Carol Carulla

|Josep Caballol Solé

Ramon Carol Carulla RamonRamon Caballol Solé

Maria Carol CusinéFidel Caballol Solé

|

Pepeta Carol Cusiné
|
Rosita Carol CusinéJoan Carol Cusiné
Ramon Caballol Carol

Ramona  Mestres Valls
MARIA NEUS CABALLOL MESTRES

RAMON CABALLOL MESTRES


ARRELS !!!
tornar