lleg

EL MOISÈS DE CATALUNYA
Sant Magí Patró de Tarragona

De: *"Costums i Tradicions Catalanes" d'Aureli Capmany pag. 114 copiat del P. Antoni V. Doménech: "Historia de los Santos del Principado de Cataluña".

En temps de Maximilià vingueren tres germans originaris d'una noble casa de Borgonya i que un d'ells era Magí, qui portat per son fervor religiós decidí fer vida pllegenitent en una cova de les muntanyes de la Brufaganya (al terme de Santa Perpètua de Gaià, fora de la comarca de l'Anoia, i al punt de terme veí de Bellprat). El pretor romà de Tarragona, veient que amb les seves prèdiques i miracles convertia molta gent al cristianisme, el féu anar a buscar a l'objecte de fer-li abjurar de la religió que professava, i com que no ho logrà, el feu empresonar. Volgué castigar Déu al causant d'aquest procedir contra el seu servent i va fer que el dimoni es possessionés del cos de la seva filla. Com fos que tots el remeis que li aplicaven no guarien el seu mal i fins el dimoni deia que no l'abandonaria si Magí no ho manava, varen treure'l de la presó i el feren comparèixer a presencia de la malalta, la qual guarí tot seguit. Ella agraïda, demanà al seu pare que deixes Magí en llibertat, però en contra de tal demanda el féu tancar en altra presó més dura que la primera, on romangué fins que varen aparèixer uns àngels que obriren les portes i trencaren les cadenes que li havien posat. Magí, quan es veié lliure, s'escapà de Tarragona, i sortí pel portal de la muralla anomenat del "Carro", i tornà a la seva cova.

En saber que havia fugit, sortiren a buscar-lo amb l'ordre donada als seus perseguidors que allà on el trobessin fos degollat. I succeí que els que sortien de Tarragona per aquell mateix portal om Magí havia passat, es tornaven cecs o morien, i els que passaren per altres portals pogueren arribar a la cova. El tragueren d'allí arrossegant-lo i pegant-li amb tanta de crueltat, que li rajava sang de tot el seu cos. Trobant-se els que el martiritzaven cansats i assedegats, li demanaren aigua, i li prometeren que si els en proporcionava el deixarien en llibertat; i llavors el pietós Sant Magí, oblidant les injúries rebudes, pegà tres cops amb son gaiato a la roca viva i féu sortir tres fonts que rajaven una aigua dolça i agradable.

Els perseguidors es feren passar la set i quedaren adormits, mentre que Magí se'n tornava altre vegada a la cova a continuar les seves oracions. En despertar-se, veient que el Sant havia marxat, tornaren a la cova a agafar-lo i el varen matar; i en l'indret on fou degollat es construí temps després,una capella. Recordant que aquella aigua era tan bona, tothom anava a beure d'aquella font, però trobaren que llavors s'havia tornat desagradable i fins inútil per a cuinar i netejar; siconservava la virtut que qui en bevia guaria de malalties, si en fer-ho invocava la protecció del màrtir de la Brufaganya. El trànsit d'aquest Sant a la vida eterna va ocórrer el 19 d'agost de l'any 239.

tornar