lleg


EL COLOR DE LES PARETS DEL CASTELL

El cimal de la Tossa de Montbui sempre s'ha ressentit de manca d'aigua, Aquesta insuficiència s'ha procurat de pal·liar amb la construcció de cisternes. La que ara serveix, tot i que ve castellde temps molt remots, encara avui fa el seu servei. Així doncs, l'aigua que cau del Cel en dies de pluja, ben encaminada es va encabint dins l'enjub que data de l'època visigòtica. Però no n'hi a prou de recollir la pluja: aquestes aigües s'han de saber tractar degudament bo i tirant-hi calç viva, ferrallots i sofre per tal que no es corqui i, a més, s'ha de tenir bona cura d'aprofitar tan sols la pluja dels dies bons, perquè tothom sap que hi ha unes temporades que l'aigua no fora potable. És clar que a més de la cisterna també s'han construït altres pous per recollir tota l'aigua que calgui, sia el temps que sia, però això si, aquesta, tan sols es pot usar per rentar, mai per beure ni per cuinar. 
Aquesta circumstància, la de la sequera, també ha donat lloc a diferents llegendes, per exemple, segons el dir del poble, mentre construïen el Castell, transcorria un any de gran sequedat; tal fou així que els paletes no podien treballar per manca d'aigua. En canvi, la collita de vi fou tan abundant en aquella anyada, que no tenien prou botes per posar-lo. Aleshores, els paletes, quina l'en fan: com que la construcció del Castell era tasca que urgia de gran manera, es posaren a pastar el morter que havia de reblar aquelles pedres amb vi de la collita i es veu que van quedar més fortes que les altres. Si algú s'ho mira bé, tot i que es troba molt ennegrit pel temps, encara veurà com aquella argamassa conserva el to rosat que el color del vi li va donar

tornar