llegendes

EL PI DE LES PINYES D'OR

LA LLEGENDA DEL CASTELL D'ORPÍ

 Hom diu que dintre el tancat d'aquest castell hi havia un pi que feiapinyes d'or.              orpi
A cada florida del pi el cavaller que hi vivia es feia més i més ric detal manera que arribà a ésser-ho més que el propi rei.
Avar com era, quan el rei Jaume li demanà ajut per fer la guerra contraels moros de Mallorca, trobà mil excuses per no donar-li suport. 
Un cop passada la guerra el rei Jaume en visitar Igualada va fer estadaen aquest castell mentre el propietari feia ostentació de les seves riqueses.Li portà un braser d'or massís perquè el seu convidat s'escalfés on hi cremàencensos i perfums de gran valor, a més a més de molts documents queacreditaven els grans deutes que li tenien vassalls i cavallers de castellspropers.
El rei Jaume prengué aquest comportament com un insult, pagant la sevaestada i la del seu seguici i el maleí a ell i al seu castell.
Com a conseqüència de la maledicció el pi de les pinyes d'or s'assecàimmediatament, la dissort més terrible perseguí al mal cavaller i ben aviat elcastell va enrunar-se. Mai més els cavallers d'Orpí no feren res de bo.
tornar