lleg

LES MOSQUES XENÒFOBES*
Sant Narcís patró de Girona

*Del llibre de Mossèn Ignasi Mª Colomer Preses "MOSQUES MIRACLERES" s. narcis

El rei Felip III de França (1243-1285), de sobrenom l'Ardit, cobejava les terres catalanes del cunyat Pere el Gran, comte de Barcelona i rei d’Aragó: L'any 1285, el papa Martí IV, que era francès, li concedí una croada perquè pogués envair Catalunya; i les tropes franceses van assaltar immediatament el nostre país. No els costà pas gaire d'arribar a Girona, però aquesta ciutat va resistir heroicament més de dos mesos (juny-setembre), tot i que els invasors ja havien ocupat sacrílegament la col·legiata de Sant Feliu, situada fora la població, però a ran de muralles, on els soldats francesos va trossejar les despulles de sant Narcís. 
El bon Déu castigà les tropes impies amb una plaga de mosques verinoses, les quals picaven els cavalls, que s'enfollien i queien morts. 
"Les mosques sortien del sepulcre de sant Narcís". (1) 
"... de la una part eren blaves e de la altra verdes, e en cadascuna part se mostrava vermellura..." (2) 
"... tenien dos aguijones, uno delante y otro atrás con que herían igualmente..." (3) 
"De la pestilència de les mosques que Déus tramès sobre els francesos... e eren mosques ben tan grosses com una glan, e entraven per les narils als cavalls e devall per lo cesà; no y havia tan forts ne tan poderós cavall que tantost no caygués a mort fret". (4) 
Malgrat la rendició de Girona, els invasors només hi va romandre cinquanta dies, perquè el triple flagell de fam, guerra i pestilència els obligà a fugir-ne amb baixes incalculables: gairebé 40.000 cavalls i més de 60.000 soldats; la cavalleria dels francesos escàpols, amb prou feines assolia la xifra de 3.000 genets, àdhuc el rei Ardit, molt malalt, va morir quan tot just arribava a Perpinyà….

                                                                                                                     
(1) Bertomeu Neocastro (Italià… 1273-1334) 
(2) Cronica Regun de Guillem Nicolau (+1730) 
(3) Història de València de Gaspar Escolano (1560-1619) 
(4) Crònica de Bernat Escrivà… cronista 1225-1288.

tornar