lleg

LA VENJANÇA DE LES DAMES MORESdames

La possessió del castell de la tossa devia haver canviat d'amo més d'un cop. Dic això perquè l'autor de la Història dels Comtes de Barcelona ens conta una aventura, pel relat de la qual veiem com en certa ocasió, els cristians s'apoderaren de la Fortalesa que en aquells moments dominaven els sarraïns per mitjà d'un ardit. Els nostres combatents sabien que unes respectables dames mores havien estat ultratjades per L'Alcaid del Castell; sabien, també, la prometença que feren aquelles dames de venjar-se tan bon punt en tinguessin ocasió. Això sabent, els nostres fidels van prometre a les dones ofeses tot el seu ajut, si és que els calia. I les mores, animades per promesa tal, ja no tingueren espera i, a la nit immediata assassinaren l'Alcaid mestre dormia i per sorpresa també occiren els minyons que muntaven guàrdia.
Aleshores, poca feina tingueren els nostres, puix que les dames mateixes lliuraren el domini del Castell a les forces cristianes.
Això, segons el cronista dels Comtes, ocorregué a l'any de gràcia de 723, no sabem si abans o després de l'aventura dels bous de banyes flamejants.
Sia com sia, per aquest relats podem veure com anaven les coses en aquells primers anys de la Reconquesta i com pels embats de la guerra podia canviar de mà una Fortalesa situada en un lloc avançat.

tornar